Poradnik:

Warunki gwarancji

 1. Nasze materace zachowują wzorową jakość i właściwe funkcjonowanie pod warunkiem przestrzegania wcześniej opisanych zasad użytkowania i konserwacji.
 2. Na materac udzielamy 24-miesięcznej gwarancji licząc od daty udokumentowanego zakupu.
 3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu, wypełniając ze sprzedawcą protokół reklamacyjny Sprzedawca zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia producenta o zaistniałej usterce.
 4. Przedstawiciel producenta po oględzinach wadliwego towaru ustała termin i sposób załatwienia reklamacji.
 5. Reklamację zobowiązujemy się rozpatrzyć w ciągu 14 dni roboczych. Opóźnienie w załatwieniu reklamacji nie zachodzi gdy przedstawiciel producenta stawił się w oznaczonym terminie i nie mógł podjąć działań z przyczyn leżących po stronie klienta.
 6. Przy nieusuwalnych wadach towaru procedura jest następująca:
  • obniżenie ceny towaru z utratą gwarancji,
  • wymiana towaru na nowy z zastrzeżeniem odstępstw od oryginalnego wzorca 
   wynikającego ze zmian technologicznych i produkcyjnych.
  • anulowanie umowy.
 7. Reklamacja nie obejmuje:
  • wad widocznych podczas zakupu materaca o obniżonej cenie.
  • uszkodzeń wyrobu wynikających z niewłaściwego transportu ze sklepu do domu klienta,
  • uszkodzeń wynikających z niewłaściwego sposobu użytkowania,
  • uszkodzeń wynikających z przeróbek materaca, dokonanych przez kupującego 
   lub na jego zlecenie,
  • uszkodzeń związanych z niewłaściwie dobranym stelażem lub jego brakiem,
  • towarów przecenionych.
logo2
 nazwa:
adres firmy:
  tel./fax:
telefon:


Optimum

Zarzecze k/Niska
15 870 13 69
15 870 10 75

 email:

info@optimum-materace.pl

GG:17623846
c1 c2